תקנון האתר

השימוש והקניה באתר זה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן ביצוע רכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

מי רשאי לבצע רכישה?
רשאי לבצע רכישה כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות, ויש ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

מבצעים
כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת ע”י הנהלת האתר.

תשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך ו\או באמצעי תשלום אחר אם צוין באתר.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה המוכר רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, ולא יהיה בידי הספק להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך, ו\או במקרה שהמוצרים יחזרו לספק, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.

תוקף עסקה
תוקף העסקה בין המוכר לקונה יתקיים רק לאחר אישור חברות האשראי .

ביטול עסקה/רכישה
הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
ובתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נפתח.
ביטול עסקה יעשה באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני להנהלת האתר.
במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה כאמור, רשאית הנהלת האתר בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, לגבות מן הרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
אם סופק המוצר לרוכש, חלה על הרוכש חובת החזרת המוצר אל מחסני הספק, והלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח ממחסני הספק לחברת השילוח.. לקוח אשר יחזיר מוצר ויבקש לחסוך את דמי הביטול יוכל לקבל זיכוי במקום את כספו בחזרה.
בזיכוי זה יוכל לרכוש מוצרים אחרים באתר, בזיכוי כאמור לא יופחתו דמי הביטול.

ביטול מכירות מצד המוכר
המוכר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה),
לרבות במקרים הבאים :
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו\או אם אירעה תקלה טכנית ו\או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה.
ו\או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה.
ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה.
ו\או אזל המלאי מהמוצר המוצע.
ו\או אי קבלת אישור מחברות האשראי.
המוכר רשאי לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה.
ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
במקרים אלו לא יחויב הקונה בתשלום.

אחריות
האחריות על המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד וע”פ הכתוב בתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר.
תקופת האחריות הינה בתוקף מתאריך אספקת המוצר המופיע על חשבונית הקניה.
*יש להציג ולשמור את חשבונית המקור על מנת להפעיל אחריות.

אספקה ומשלוח
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר
לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים.
קרי חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.
משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתו של המוכר המציע, אלא אם צוין אחרת.
מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים ועל פי שיקול דעתם.
למוכרים שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך במקום ניהול עסקיו של המוכר או בצורה שמקובלת עליכם.
המוכרים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם,
כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכו’), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.
במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ו\או מטעמים אחרים.
לזוכים אלה תעמוד אפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי שיתואם עמם מראש.

אבטחת מידע ופרטיות
הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.
אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת הנהלת האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
האתר מאובטח גם באמצעות תוכנת אבטחה SSL.

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

לפני שאתה עוזב השאר פרטים לשיחת ייעוץ חינם